PATRICK MANDABVA

WOOD SCULPTOR FROM ZIMBABWE

Patrick MANDABVA

1998

magejemu

Sekuru Kahuku and Nyakanyaka

Watch Our Step Demo Of Chidzimba Dance

Ht: 26cm

Twin Dancers Ht: 20cm

Tambawaguta Play When

You Have Had Enough

Ht: 28cm

Tambawaguta web 01 Twin Dancers web04 Watch Our Step web