PATRICK MANDABVA

WOOD SCULPTOR FROM ZIMBABWE

Patrick MANDABVA

1996

Ambuya Kamuswe

Circle Dance Fungai and Tangai

Dendende What A Dancer

Nha-nha-nha

Tofara (The Clever Chimp)

Chimp The Receptionist

Circle Dance3 Dendende1 Ambuya Kamuswe1 Tofara1 Chimptouse2 Nhanhanha3

Uncle Kahuku

Sekuru Guro And Nephew Huko

Chitikibwa/Guyo (Mr Bold) The Headman

Pio The Best Goalkeeper (Olympics 96)

Blaster The Striker (Olympics 96)

Ndohudza Mwana Vehurudza

Guro and Huko web 02 Uncle Kahuku web 18 Pio web 01 Blaster web 30 Ndohodza Image 5 Chitikibwa web 01