PATRICK MANDABVA

WOOD SCULPTOR FROM ZIMBABWE

Patrick MANDABVA

1996 page 2

Uncle Kahuku

Ht: 34cm

Sekuru Guro And Nephew Huko Bring The Pot Of Beer And Calabash Ht: 31cm

Chitikibwa/Guyo (Mr Bold) The Headman

Ht: 21cm

Guro and Huko web 02 Uncle Kahuku web 18 Pio web 01

Pio The Best Goalkeeper (Olympics 96)

Ht: 24cm

Blaster web 30

Blaster The Top Goal Scorer (Olympics 96)

Ht: 22cm

Ndohodza Image 5

Ndohudza

Mwana Vehurudza

Ht: 23cm

Chitikibwa web 01