PATRICK MANDABVA

WOOD SCULPTOR FROM ZIMBABWE

Patrick MANDABVA

magejemu

Works Sold

Hokoyo & Kanga 1 Kamukombe 2 Mboko final 04 Rush Hour web 3

Kamukombe The Beast Headed (2001)

Ndugu web

Ndugu The Accused (2000)